เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
  • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
  • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น
  • รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด
  • **ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร**​

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย